วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คนเปลี่ยนโลก


คนเปลี่ยนโลก
แนวคิดใช้ชีวิตอันยั่งยืน

  • ช่วงเวลาแห่งการเรียนอย่าง หนักซึ่งบาง คนแทบไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนที่ศึกษามา ยังต้องมาฝึกงานอีก 1-2 ปี 
  • อยากมีรถเป็นหนี้ 5 ปี อยากมีบ้านเป็นหนี้อย่างน้อย 30 ปี
  • มาฟังแนวคิดจากเขาชายคนนี้ในคนเปลี่ยนโลก